VMS Timber

ILGSTPĒJĪGS UZŅĒMUMS

VMS Timber - mūsdienīgs, strauji augošs, uz attīstību vērsts kokapstrādes, kokmateriālu un koka produktu ražošanas uzņēmums. VMS Timber ir izstrādājis, radījis un ikdienā ražo dažādus koka produktus. Kopš 2021. gada VMS Timber ir daļa no Thermory uzņēmumu grupas. Thermory ir pasaulē lielākais termokoksnes un pirts materiālu ražotājs.

10 gadu pieredze kokapstrādē un koka produktu ražošanā

Augsts izejmateriālu kvalitātes standarts

Vairāk kā 120 darbinieki

Produkti piemēroti visām klimatiskajām zonām un gada laikiem

KĀPĒC izvēlēties strādāt VMS TIMBER?

VMS Timber ir labāko, gudrāko un zinošāko darbinieku meklējumos. Nāc strādāt zaļi domājošā, strauji augošā uzņēmumā un esi daļa no VMS Timber komandas! Tevi sagaidīs dažādi bonusi, draudzīgs kolektīvs, labiekārtota darba vide un konkurētspējīgs atalgojums.

Konkurētspējīgs atalgojums

Nodrošinām kokurētspējīgu un stabilu atalgojumu, piemaksas par uzstādīto mērķu sasniegšanu, sociālās garantijas. Algas pieaugums saskaņā ar uzņēmuma politiku.

Profesionālā izaugsme

Ikviena uzņēmuma stiprākā puse ir zinoši, uz mācīšanos un izaugsmi vērsti darbinieki. Lai veicinātu darbinieku zināšanu un prasmju attīstību, nepieciešamas regulāras apmācības, tādēļ arī mūsu uzņēmums organizē un atbalsta profesionālās pilnveides apmācības mūsu darbiniekiem.

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Mūsu uzņēmums rūpējas par darbiniekiem, nodrošina nelaimes gadījumu apdrošināšanu, lai pasargātu savu darbinieku un to ģimeni no finansiāliem zaudējumiem. 

Saliedēšanās pasākumi

Lai uzlabotu darbinieku savstarpējo sapratni kolektīvā, palīdzētu kļūt vienotākiem un uz kopīgu mērķi orientētākiem, lai ieraudzītu kolēģus ārpus – darba situācijām, kā arī, lai atpūstos no uzkrātā ikdienas noguruma un stresa uzņēmums rīko dažādus saliedēšanās pasākumus.

Darba drošība

Darba drošības jautājumi var likties pārspīlēti līdz pirmajam negadījumam, kas uzņēmumam sagādā materiālus un morālus zaudējumus, kā arī negatīvu publicitāti. Rūpēs par darbiniekiem, uzņēmums nodrošina ne tikai individuālās aizsardzības līdzekļus un darba apģērbu, bet ikdienā rūpējas, lai darbinieks maksimāli būtu pasargāts no iespējamajiem apdraudējumiem darba vidē.

Draudzīga komanda

Lai panāktu rezultātus, mēs strādājam kopā, dalāmies ar pieredzi un zināšanām, kā arī atbalstām viens otru. Kopā mēs varām daudz vairāk, nekā katrs atsevišķi un šī vienotība dod mums spēkus pārvarēt neveiksmes un panākt izcilus rezultātus. Komandā ir spēks.

Pieredzes apmaiņa

Mūsu uzņēmuma darbiniekiem, atkarībā no ieņemamā amata, ir iespēja doties pieredzes apmaiņas braucienos pie mūsu mātes uzņēmuma "Thermory", lai iepazītos ar kolēģu darbu, apmainītos ar pieredzi un aizgūtu jaunas idejas!

Aktuālās vakances

Thermory grupa

SIA “VMS TIMBER” veic ieguldījumus procesu digitalizācijā un automatizācijā Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.4.i. investīcijas "Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai" ietvaros

Projekts “SIA “VMS TIMBER” ražošanas procesu digitalizācija un automatizācija”

Projekta mērķis ir īstenot kompleksu pasākumu kopumu būtiskai uzņēmuma esošo procesu digitalizācijai un automatizācijai. Projekta ietvaros paredzēts īstenot divas ar ražošanas procesu digitalizāciju un automatizāciju saistītas investīcijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks veikta ražošanas procesu digitālā transformācija, automatizācija. Tiks palielināts saražotā materiāla lietderīgais iznākums un produktivitāte. Tāpat tiks automatizēta un digitalizēta materiāla vizuālā novērtēšana.

Projekta kopējās izmaksas: 1 776 766,00EUR

Eiropas Savienības finansējums (kapitāla atlaide): 621 868,10 EUR

Projekta īstenošanas ilgums: 05.2023.–03.2024.

#NextgenEU, #InvestEU

Radušies jautājumi vai nepieciešamas konsultācijas?

Sazinies ar mums!

  Uzdod mums jautājumu:

hCaptcha

Mēs parasti atbildam 24 stundu laikā!